Ansatte2021-03-24T14:44:29+01:00

Ansatte

Birgitte Svensrud Smetbak

Daglig leder / Autorisert regnskapsfører

Tlf: 958 04 182

Mail: Bss@accregn.no

Ellen Marie Hobbelstad

Regnskapsfører

Tlf: 911 68 468

Mail: Emh@accregn.no

Monica Vangen Grønvold

Regnskapsfører

Tlf: 911 68 468

Mail: Mvg@accregn.no

Wenche Olsen

Autorisert regnskapsfører

Tlf. 911 68 468

Mail: wo@accregn.no

Ida Skålien

Regnskapsfører

Tlf. 911 68 468

Mail: ih@accregn.no

Mette Fretheim

Regnskapsfører

Tlf. 936 83 384

Mail: mf@accregn.no

Lydia Smith

Regnskapsfører

Tlf. 922 54 716

Mail: ls@accregn.no

Ingerid Oppegaard

Regnskapsfører

Tlf. 934 20 536

Mail: io@accregn.no

Kjersti Eriksen

Administrasjonssekretær

Tlf. 974 74 203

Mail: ke@accregn.no